De Dirigent slaat het ritme aan van de muziek. Rob Bell vertelt dat de metafoor van muziek belangrijk is voor het leven met God, ook voor iemand die zegt niet gelovig te zijn. Het ritme van het leven bestaat uit zaken als liefde, geluk, zin en betekenis, recht, spiritualiteit, compassie en schoonheid. Deze onzichtbare elementen van ons leven geven het leven ritme: we nemen tijd voor feesten die betekenis geven aan ons leven. We hebben rituelen rond geboorte, liefde en sterven. We werken, maar niet altijd en daarom vieren we weekenden en vakanties. We volgen in onze maatschappij de patronen van zon en maan door de inrichting van onze kalenders. We waarderen de afwisseling van getijden en we weten dat dit bron van het leven op aarde is. Onze planeet heeft precies de goede balans in tientallen ritmes om leven überhaupt mogelijk te maken. Rob Bell vertelt dat ieder mens dit ritme hoort, maar dat het mogelijk is om “in tune” of “out of tune” met de muziek te zijn.

De kerk van de toekomst zou er goed aan doen om als een Dirigent bij dit ritme van de hemel en de natuur aan te sluiten. De verwondering over dit ritme kan de vraag oproepen naar de zin en betekenis van dit ritme. Waarom is het er en waartoe dient het? Hoe leven we in harmonie, “in tune”, met het ritme? Doen we het goede, zijn we gelukkig en leven we zinvol? Rob Bell legt uit dat hij Jezus ziet als een mens die volledig “in tune” is met het ritme. En daarom kunnen wij in hem God zien. Of hem zoon van God noemen en hem volgen. De navolging van Jezus leidt dan tot het goede leven omdat je meer en meer “in tune” met het leven komt. 

Zo kan de Dirigent ons helpen de “tune” van de muziek en het juiste ritme te vinden. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

  1. Hoe kunnen mensen betekenis, zin, geluk en richting vinden? Geef wijsheid en betekenis door in de opvoeding, lessen op school en oefeningen in de kerk. Laat verbeelding en verhalen een inspiratie zijn voor en richting geven aan mensen.
  2. Laat mensen het ritme in de natuur ontdekken door omgang met voedsel, het lichaam, de natuur, eten en drinken, seksualiteit, slapen, ademhaling etc. Oefen om “in tune” te leven en ga op zoek naar de wijsheid van de Dirigent.
  3. Ga samen op zoek naar wat goed is. Maar doe dit zonder angst, wanhoop of boosheid. Rechtvaardigheid leidt net zo snel tot een nieuwe ideologie. Oefen om een goede wereld om je heen te scheppen zonder de het verlies van liefde.
  4. Leer wat het is om kwetsbaar te zijn en hoe goed om te gaan met lijden en sterven. Liefde, seksualiteit, zorg en compassie bestaan omdat er ook lijden, pijn en sterven is. Ook dit is ritme. Bij het sterven kunnen we leren om te vertrouwen op het grotere ritme waar we deel van uitmaken. Je wordt geen onsterfelijke ziel in een lichaamloze hemel, maar je wordt opgenomen in het ritme, in het leven van God zelf.