Een krachtig beeld dat laat zien dat het leven een geschenk is, is de mens die uit stof wordt gevormd en de levensadem ingeblazen krijgt. De adem is ons zo bekend en zo dichtbij, dat we ons er vaak niet bewust van zijn hoe wonderlijk ze is. Ze vult ons lijf vult met alles wat we nodig hebben en we hoeven er niets voor te doen. Ze is ons gegeven.

Een andere kijk op de adem wordt gegeven door Rob Bell in zijn filmpje ‘Breathe’. Hierin deelt hij de gedachte dat bij het in- en uitademen de naam van God (JHWH) klinkt. Als de naam van God met elke ademteug van ons wordt uitgesproken, zie de adem dan eens als gebed. Een voortdurende dankzegging aan de Gever van het leven. 

Oefening:  Bekijk het NOOMA filmpje ‘Breathe’ van Rob Bell: https://www.youtube.com/watch?v=-EFLRDNAx-Y 

Na het kijken: gebruik je adem als gebed, vijf minuten lang.
Als je begeleiding nodig hebt bij het bewust ademen, laat je dan aan de hand nemen door bijvoorbeeld deze korte ademmeditatie: https://www.youtube.com/watch?v=Y4e8jGjBkaQ