Art-based learning is een nieuwe manier van leren; één waarbij kunst centraal staat als hulpbron in jouw eigen leerproces. Normaal gesproken leer je over kunst, bij art-based learning gaat het juist om het leren van een kunstwerk. Kunst kan zo een kennisbron zijn om antwoorden te vinden op voor jou belangrijke (levens-) vragen. Datgene wat je leert is dus heel persoonlijk en afhankelijk van de vraag die je jezelf stelt voorafgaand aan het bezoeken van een tentoonstelling of bekijken van een kunstobject.

De art-based learning methodiek is ontwikkeld door Lutters (2012). De vier stappen (voor een bezoek aan een museum of tentoonstelling) staan hieronder beschreven.

1 STEL EEN RELEVANTE VRAAG – 5 minuten

Bedenk een vraag die voor jou op dit moment belangrijk is. Dat kan een persoonlijke vraag zijn, maar ook een vraag die gaat over je toekomstige rol als docent of over hoe het onderwijs van de toekomst eruit zou kunnen zien.

2 ZOEK EEN KUNSTWERK DAT JE AANSPREEKT – 15 rondlooptijd + 15 minuten kijktijd

Loop door de tentoonstelling en kies intuïtief één kunstwerk uit als sprekend object. Laat vervolgens het kunstwerk op je inwerken. Nog niet teveel nadenken, maar vooral je zintuigen openstellen. Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? Wat gebeurt er met je? Je laat het kunstwerk aan het woord.

3 VERBEELD DE MOGELIJKE WERELD 15 minuten

Geef jezelf carte blanche om met het kunstwerk en je verbeelding aan de haal te gaan. Je mag je door je eigen fantasie en het kunstwerk laten meeslepen. Het is de bedoeling om te gaan associëren. Waar denk je nog meer allemaal aan? Welke ideeën komen er bij je op? Welke herinneringen? Je gaat in dialoog met het kunstwerk. Voel je vrij om je gedachten te noteren, schetsen te maken, (details) te fotograferen, etc.

4 VERTEL EEN VERHAAL 5 minuten per persoon

Je bent nu toe aan het vertellen van je verhaal. Zoek 1 of 2 andere studenten op en bespreek je ervaringen met hen. Het vertellen is in zichzelf een analyse- en reflectieproces. Er ontstaat betekenis en begrip, wat leidt tot een eigen verhaal, nieuwe kennis en een voorlopig antwoord op de door jou geformuleerde vraag. Deel en luister.

Meer informatie: zie dit artikel voor het onderwijs.

Boekentip: Voorbij de kunst – Jobbe Holtes, Yotka Kroeze