Een iets uitgeklede Pesachmaaltijd, is het avondmaal dat Jezus heeft ingesteld. Brood en wijn vertellen zijn verhaal van lijden en sterven. Het uitdelen daarvan vertelt het verhaal van het geschenk dat hij ons daarmee heeft gegeven en blijft geven. Voor veel mensen die gewend zijn regelmatig een kerk te bezoeken, is het vieren van het avondmaal een terugkerend ritueel. Mogelijk word je elke keer weer geraakt door de eenvoud van het ritueel. Maar het is ook mogelijk dat het leven er een beetje uit is weggesijpeld. Daarom zijn er ook vandaag de dag kunstenaars en creatievelingen die nieuwe woorden en vormen zoeken voor de omkleding van het delen van de krachtige symbolen van brood en wijn. 

Oefening: beleg samen met je reisgenoten een maaltijd waar het delen van brood en wijn een onderdeel van vormt. Het is goed om voor het vieren van het avondmaal een kleine liturgie op te stellen. Denk aan liederen om samen te zingen (of te luisteren), een gebed om uit te spreken of een Bijbeltekst om voor te lezen. Hieronder vind je bronnen om inspiratie bij op te doen.

Variant: In Den Haag werd een nieuw ritueel rondom eten, breken en delen bedacht: de Tafel van Hoop. Ontwikkelaar Stek Den Haag schreef een handleiding voor het beleggen van zo’n Tafel van Hoop. Zeer de moeite waard! Je vindt het hier: https://tafelvanhoop.nl/

Muziek: 

Jesus Christ, Bread of Life (Taizé) – https://www.youtube.com/watch?v=m6N_QxNTGOc 

Samen eten wij (Sela) – https://www.youtube.com/watch?v=bOdmbt8Lm3I
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel Lied 388 – https://youtu.be/94FJqFhfj6g
Brood van het Leven (Trinity) – https://youtu.be/Da3PYmtmI8o 


Voor jongeren: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programma/programma-avondmaal/