Een lichamelijke houding die onlosmakelijk met het bidden is verbonden is het knielen. Eeuwenlang knielen er al mensen op de grond om hun afhankelijkheid en kleinheid ten opzichte van God uit te drukken met hun lijf. Binnen een aantal christelijke tradities is het knielen nog steeds onderdeel van de liturgie, en ook binnen de Islam neemt het knielen een belangrijke plaats in in het doen van hun gebeden.

Van de stichter van de orde der Dominicanen Dominicus Guzmán is bekend dat hij met negen lichamelijke houdingen zijn gebed vorm gaf. Diep buigen, plat op de grond liggen, zelfkastijding, knielen, armen spreiden zijn een paar voorbeelden. Hoewel een enkele houding ons zal vervreemden, zouden we ons door Dominicus kunnen laten inspireren om ons gebedsleven met lichamelijkheid te verrijken. Lees hier over de negen gebedshoudingen van Dominicus: https://dominicanen.nl/2011/04/bidden-met-lijf-en-leden-2/

Nadenken: Als je bidt, welke houding neem jij dan meestal aan? Wat is bepalend voor welke houding je aanneemt? Gewenning, praktische redenen, of gewoon wat uitkomt? Kniel jij nog wel eens?

Oefening: Wat gebeurt er met je gebed en met je ervaring van dat gebed als je twee van de negen gebedshoudingen van Dominicus aanneemt? Probeer het uit!