Eens in de zoveel tijd komen mensen letterlijk in beweging om op te roepen tot verandering, vernieuwing en het doorbreken van onrechtvaardige systemen. Vaak gaan ze dan de straat op en maken via protestborden en het scanderen van leuzen duidelijk waar ze tegen (of juist voor) zijn. Het is iets om dankbaar voor te zijn dat het recht om te demonstreren is vastgelegd in de Nederlandse grondwet. Dit recht om in opstand te komen tegen de manier waarop er in een land geregeerd wordt, kan heel goed een verre echo zijn van de rol van de profeten in de Bijbelse verhalen. Waar het voor veel volken heel normaal was dat de koning een God gelijk was (bijvoorbeeld bij de Egyptenaren) hadden de koningen in de Bijbel rekenschap af te leggen aan God zelf. Via de profeten liet God de koning weten dat hij onrechtvaardig had gehandeld en zich moest bekeren. Zo zou je kunnen zeggen dat het recht om te protesteren (of te profeteren) ook was vastgelegd in de goddelijke grondwet.

Oefening: Heb jij wel eens een demonstratie meegemaakt? Waarom was jij daarbij, wat deed het jou en (hoe) bracht het verandering? Heb je er nooit één meegemaakt? Kijk of je er een kunt bijwonen, los van of je het doel van de demonstratie deelt. Houd (samen) in de gaten wanneer er één is, kijk mee, loop mee en onderga de energie van mensen die beseffen dat ze van invloed kunnen zijn op de samenleving en de loop van de geschiedenis. Sta open voor wat ze jou daarmee kunnen leren en meegeven. Doe dit samen en deel de ervaring met je reisgenoten.