“Het is een droge, hete dag in de woestijn van Mamre. Een oude man zit bij de opening van zijn tent die is opgezet in de schaduw van een eik. Zijn vrouw Sara is in de tent, om te schuilen voor de hitte van de middagzon. Ze is niet gelukkig, ze is ouder dan honderd jaar en ze is onvruchtbaar. Haar dienstmeid Hagar, is jonger, aantrekkelijker dan zij en bovendien vruchtbaar. Een rivaal. Abraham is in gedachten verzonken, over zijn ongelukkige vrouw, over de toekomst van zijn volk. Plotseling flitst er een schaduw over de zonovergoten grond voor hem. Hij kijkt op en ziet vreemde mannen voor hem staan. Hij is vervuld van angst. Waarom zijn ze gekomen, vraagt hij zich af. Om hem te vermoorden? Er zijn er drie van hen, en hij heeft twee vrouwen te beschermen, zijn eigen vrouw en zijn dienstmeid. Maar in plaats van een wapen te grijpen of zichzelf terug te trekken in zijn tent, ziet hij zichzelf spoeden naar de vreemdelingen. Hij groet hen, buigt zich voorover tot de grond en nodigt ze uit voor een maaltijd.”
Uit het boek Anatheism van Richard Kearney

Filosoof Richard Kearney kwam bij het lezen van de bijbelverhalen, waaronder dit verhaal van Abraham, tot de conclusie dat God zichzelf via de vreemdeling steeds opnieuw laat kennen. Hij schreef er het boek Anatheism over: ana-theos, God opnieuw. 

Als je het zo bekijkt, dan kan het gebrek aan de vreemdeling in ons midden ons beeld van God tot stolling of stilstand komen. Volgens Kearney hebben we de vreemdeling nodig om God steeds opnieuw te leren kennen.

Oefening: Vanuit het besef dat de liefde kan groeien als we samenleven met hen die anders zijn dan ‘wij’ (‘het is makkelijk je vrienden lief te hebben’..) kunnen jullie bewust op zoek gaan naar mensen die je nog niet kent, mensen met een andere achtergrond of cultuur dan de dominante cultuur van de gemeenschap. Spreken jullie elkaars taal niet of slecht? Begin met de taal die iedereen spreekt; een heerlijke maaltijd. Houd daarbij rekening met religieuze restricties voor bepaalde ingrediënten. Om te beginnen kun je starten met één ‘rijke dis’ per kwartaal die bewust is ingericht op het ontmoeten van etnische of culturele minderheden. Hoe laat God zichzelf opnieuw aan jou kennen in deze ontmoeting?

Leestip: Lees op Lazarus een blog over het denken van filosoof Richard Kearney: https://www.lazarus.nl/artikel/2018/05/de-vreemdeling-is-de-kans-op-een-nieuwe-openbaring-van-god