Brian McLaren is een leidende stem in de innovatie kerkbeweging en neo-monastieke wereld. Zijn visie op “a new kind of christianity” is breed: van spirituele vernieuwing en theologische verdieping tot maatschappelijke verandering en politiek engagement.

Zijn boek “Everything must Change” is zijn meest activistische boek. Hierin draagt hij uit dat onze wereld zich op systeemniveau in een aantal diepe crises verkeerd. Bij Reisgenoten kijken we vaak naar individuele gedragsverandering of persoonlijke verdieping, maar soms is het ook goed om de systemen en globale crises voor ogen te hebben. Daarom gaan we ons met Brian McLaren verdiepen in het grotere plaatje en de taak van “a new kind of christian” in het systeem.

Opdracht:

  • Welke lessen leer je uit de video’s.
  • Wat heeft de bijbel te zeggen over de “systemen” waarin we leven? Denk hierbij vooral aan de achtergrond van de bijbel zelf: de toren van babel, de slavernij in Egypte, de Babylonische ballingschap, de overheersing van het Romeinse Rijk ten tijde van Jezus.
  • En wat is je rol in de systemen van vandaag? 
  • Hoe roept Jezus je op om in elk systeem verandering aan te brengen?