Een van de minst gewaardeerde spirituele oefeningen van “zijn” is het feest. Misschien komt het door cultuur waarin feest werd gezien als “werelds” of zelfs “zondig”. Volgens de Amerikaanse theoloog Harvey Cox is feest een van de belangrijkste momenten van het ervaren van God midden in onze werkelijkheid.

Om dit te snappen moet je begrijpen dat bij de ervaring van God als feest er twee lijnen bij elkaar komen: de hemel komt op aarde en dit betekent in religieuze termen: God zegt “ja!” tegen de werkelijkheid, tegen onze wereld, ons leven, onszelf.  De tweede lijn is dat het verleden en de toekomst samenvallen in het nu. Waar we vandaan komen, onze geschiedenis, overwinningen en falen, goede en slechte herinneringen, maar ook onze verwachtingen of vrees, hoop of wanhoop, visie of uitzichtloosheid… God zegt eerst “ja!” tegen het heden.

Daarom vier je een bevrijdingsfeest, een geboortedag of oud en nieuw. Of een feest om je bestaan te vieren of een gebeurtenis. Er is een overgangsmoment van het ene naar het andere. De werkelijkheid is of wordt anders. Het feest zelf is echt even stilstaan. Je hoeft even niets te worden, je mag zijn in het moment. Je hoeft je leven of je wereld niet te veranderen zijn wie je bent met de mensen zoals ze zijn. De gekke buurman, je gecompliceerde vriend en je altijd fijne familie.

Opdracht: Vier een feest met het bovenstaande in gedachte. Let daarbij op drie aspecten van feestvieren. Ken je deze nog niet, ga er dan mee oefenen!

1) Je feest is overdadig! Overdrijf in je gedrag, verkleedpartij, dans, drank en eten. Geef geld uit, verbouw de boel en maak je geen zorgen over de rommel, het uitzinnige gedrag of de niet-normale uitingen. Test: Als een feest braaf in een kringetje op stoelen met koffie en een gesprek is, dan doe je eigenlijk iets niet goed.

2) Je feest zegt ergens “Ja!” tegen. Je feest is niet zomaar voor de lol op vrijdagavond omdat je toch niets te doen hebt. Je viert het leven, de vriendschap, een diploma of nieuwe baan. Of je viert ondanks het leven en deelt in het feest de hoop en vriendschap ondanks moeilijke omstandigheden.

3) Je feest kent het karakter van “nevenschikking”. Het is niet zoals andere momenten maar echt anders. Het is er ook niet elk weekend, maar uitzonderlijk. Het schept echt een contrast met het normale ritme van het leven. Iedereen mag ook weten: het is een speciaal moment.

Leestip: Het Narrenfeest – Harvey Cox (vaak nog tweedehands verkrijgbaar)

Oefening: Organiseer samen een feest rondom iets wat jullie kunnen vieren. Bekijk daarbij bewust de bovenstaande theorie en pas dit toe. Laat tijdens het feest de theorie natuurlijk zoveel mogelijk los. 

Let tijdens het feest veel meer op het toelaten van: gevoel, ritme, overdaad, lichaam, zintuigen! En minder op: moraal, regels, ratio.