In vele geloofstradities kent men het getijdengebed. Wikipedia zegt er het volgende over: Het Getijdengebed (lat. Liturgia horarum ook bekend als getijden, koorgebed, heilig officie, uren, horologium (in de oosterse en orthodoxe kerken) of breviergebed) is het dagelijkse officiële publieke gebed van de Rooms-Katholieke Kerk. Het is een canonieke verplichting voor monniken, monialen en geestelijken met hogere wijdingen. Het getijdengebed fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden. Het gebed bestaat uit de 150 psalmen aangevuld met hymnen, kantieken en lezingen. Het kan worden teruggevoerd op het dagelijkse joodse gebed en is ook bij andere christelijke kerken bewaard gebleven.

Uitdaging:

Ga deze maand experimenteren met een morgen- of avondgebed.

Dit kan door een boek te kopen waarin de getijden-teksten worden uitgeschreven. Hier enkele tips:

Bid, Luister, Leef – Rick Timmermans

Mijn getijdegebed – Elise Lengkeek

Common Prayer – Shane Claiborne

Of zoek een getijdengebed online, meer info hier, en hier.