In de theologie is er steeds meer aandacht voor de betekenis van hemel en aarde en vooral het feit dat dit geen twee gescheiden werelden zijn. Ook de betekenis van de tempel speelt hierin een belangrijke rol als raakpunt tussen hemel en aarde.

Voorbereiding:

Vragen tijdens avond:

  • Hoe kijk jij aan tegen hemel? En hoe tegen de aarde? Liggen deze ver uit elkaar of juist niet?
  • Hoe worden hemel en aarde bij elkaar gebracht?
  • Wat is de plaats van Jezus als “tempel” in het bijbelse verhaal?
  • Ben je zelf ook een tempel? Zijn jullie als groep een tempel?
  • Hoe zou je een priesterlijke rol kunnen vervullen naar andere mensen of je omgeving toe?

Na de avond:

  • Welke oefeningen kun je doen in je omgeving om een priesterlijke rol te vervullen?