In onze cultuur zijn we het niet gewend om ons leven te beschouwen als onderdeel van een groter verhaal. Het kleine verhaal van het individu en zijn al dan niet succesvolle levensloop,lijkt het enige te zijn dat verteld wordt. Ook onder christenen is het grote verhaal soms zomaar ingeruild voor het kleine verhaal van de persoonlijke redding en spiritualiteit. 

Maar de taal én de samenhang van de Bijbel spreekt over een groter verhaal. Er is een lijn, een rode draad, een plan, een stuwende kracht die een richting heeft. Ook kun je er niet omheen dat het grote verhaal van de Bijbel op gespannen voet staat met de grote verhalen van andere volken, culturen en afgoden. 

Ook al wordt ‘het grote verhaal’ in deze tijd niet meer door iedereen gezien en als richtinggevend ervaren, we leven allemaal in een verhaal. Of we het nu zien of niet. Ook als we zeggen ‘niet gelovig’ te zijn: ieder mens heeft een bepaalde opvatting over de werkelijkheid of de zin van het leven – actief zelf gevormd of passief overgenomen. En we worden meer dan we zelf beseffen, gevormd door het grote verhaal van onze cultuur en tijdgeest. Daarom is het is goed om je bewust te worden van de invloed van ‘het grote verhaal’ op jouw richting, jouw plannen, jouw keuzes. 

Oefening: Schrijf in grove stroken op wat volgens jou ‘het grote verhaal’ van onze hedendaagse cultuur is. Wat zie je om je heen (en in jezelf) over wat mensen geloven over hoe de werkelijkheid in elkaar zit of wat de zin van het leven is? Denk niet te snel genuanceerd, dan kan later nog wel. Een groot verhaal mag met grote woorden verteld worden, en mag scherpte en absurditeit hebben. Schrijf daarna op wat je ziet van de impact van dit grote verhaal op jouw leven en de mensen om je heen. Bedenk tot slot of je wel eens merkt dat er conflicterende verhalen spelen in jouw leven. Een kenmerk daarvan is dat je twijfelt over wat wijsheid is in jouw plannen en keuzes. Ga met je reisgenoten hierover in gesprek.