Leren over je eigen karakter is een manier om jezelf te leren kennen en om te kijken hoe je functioneert in verschillende omstandigheden. Daarnaast is het ook mogelijk om je karakter te vormen. Karaktervorming is voor Reisgenoten een diepe les: het blijft je bij in allerlei veranderende omstandigheden en fases in je leven.

Opdracht:

Bestudeer de BIG 5 op de site van depsycholoog.nl

– welke karaktereigenschappen heb je

– formuleer een oefening om een karaktereigenschap te verdiepen

– bekijk dit filmpje

Hoe we leren heeft veel te maken met onze persoonlijkheid. De bekende MBTI test is een heel aardige manier om je persoonlijkheid onder woorden te brengen.

Doe hier de test.

Deel met elkaar de uitslag van de persoonlijkheidstest en wat je herkent of juist niet.