De boodschap van Jezus is niet: “ga van deze aarde naar de hemel na je dood”, maar “het koninkrijk van god is nabij, bekeer je en volg mij”. Het goede nieuws is dus dat de hemel op aarde komt en in het hier en nu zijn plaats inneemt. Het lastige deel komt nu: wij zijn onderdeel van dit verhaal. Wij zijn de inwoners van die hemel op aarde. En dat worden we niet vanzelf.

Je zou eigenlijk kunnen stellen dat datgene wat we “kerk” noemen niet gaat om een club van volmaakte mensen die de waarheid in pacht hebben, maar een oefenplaats van gebroken mensen die op zoek gaan naar het goede leven. Jezus volgen wil zeggen: ga deel uitmaken van zo’n oefenplaats en ontdek steeds meer dat je genade nodig hebt voor jezelf en je omgang met anderen.

In deze challenge gaan we bewust onze omgeving zien als oefenplaats in echt mens worden.

1) Kies een plaats waar je deze maand gaat oefenen. Deze plaats mag geen comfort-zone zijn, maar moet bestaan uit mensen met verschillen, problemen, irritante eigenschappen, etc. Misschien ontdek je zelfs een club met volmaakte mensen en bij jij de irritante factor met problemen en val je op doordat je anders bent. De plaats kan een kerk zijn met lastige mensen (of een lastige jij), een buurt, een school, werkplek, vereniging, etc.

2) Ga aan een eigenschap van jezelf werken om te oefenen in echt mens worden. In eerste instantie werk je aan jezelf, je eigen tekortkomingen of karaktereigenschappen. Begin met “er zijn” voor anderen, luisteren, meedoen, je open stellen voor andermans mening, etc. Ga er van uit dat je altijd iets kunt leren van een ander.

3) Probeer in tweede instantie iets te brengen: geef hulp, bouw aan vrede of begrip. Ga er vanuit dat je geen volmaakte oefenplaats kunt scheppen, maar misschien wel iets achterlaten van wat je “zegen” zou kunnen noemen. Lukt er niets… dan is het altijd mogelijk om de mensen of situatie in stilte te zegenen, hen het beste toe te wensen.