In de Bijbel Project video ‘Het verhaal van de Bijbel’ (https://youtu.be/Ol4HM3w4-Vo) wordt een kruispunt voorgesteld waar de mens een keuze heeft om “verder te leven in hoe het altijd gegaan is, of het lef te hebben een nieuwe weg in te slaan.”  Dit schetst een contrastrijk beeld van leven en dood, goed en kwaad, zegen en vloek dat op meerdere plekken in de Bijbel ook wordt geschetst. We beleven de werkelijkheid niet altijd als zo zwart-wit, maar ieder van ons kan zich vast momenten voor de geest halen waarom je daadwerkelijk op zo’n kruispunt stond, en het gewicht van de impact van je keuzes op je schouders kon voelen.

Oefening: Op welk punt in je leven heb jij het idee op dit kruispunt te staan? En zie je ook kruispunten als je kijkt naar onze samenleving, of de thema’s die wereldwijd spelen? Denk er over na en ga erover in gesprek met je reisgenoten.

Variant: Schrijf een ‘gebed bij het kruispunt’. Vraag God wat je nodig hebt om een nieuwe weg in te slaan of bij te dragen aan een grotere beweging van genezing en vernieuwing. Bij de reisgenoten-ontmoeting ontsteekt iedereen een kaars en leest zijn/haar gebed daarbij voor.