Filosoof en auteur van het boek ‘Socrates op Sneakers’ Elke Wiss, schrijft op haar website:  

De voorbeelden van een genuanceerd gesprek in de media zijn er bijna niet. De toon is fel, de teksten scherp, te zendtijd kort, de focus op entertainment hoog. We gaan zo op in discussie en debat, dat we aan het eind van de rit nog steviger in onze eigen overtuigingen zijn ingegraven. De dialoog onderscheidt zich van de discussie door niet de ander te willen overtuigen van jouw gelijk, maar door een gelijkwaardig onderzoek aan te gaan over datgene waarover geen gelijk te behalen ís. Voor een goede dialoog is suddertijd nodig. Net als een portie rust, een vleugje traag tempo, een theelepel stilte, wezenlijke vragen en een flinke scheut ‘niet-weten’”.

Zij stelt dat de wereld genoeg opiniemakers heeft. Er moeten meer vragenstellers komen. Voor een goede vraag heb je tijd nodig, en stilte om na te kunnen denken. De kunst van het vragen stellen kun je gelukkig heel goed oefenen.

Oefening: Deel de groep op in tweetallen en pak een voorpagina-kop van de krant van die dag. Stel de ander een vraag hierover. Neem samen 30 seconden pauze voor dat de ander een reactie op die vraag geeft. Neem weer 30 seconden pauze voor de ander jou een wedervraag stelt. Herhaal tot de oefening over is. Reflecteer op de vraag of de pauze van invloed is geweest op je vragen en antwoorden. Besef dat je altijd kunt zeggen, ook buiten deze oefening om: ‘laat me daar even over nadenken’.