In Handelingen 20 sluit Paulus zijn toespraak af met de woorden van Jezus: ‘het is beter te geven dan te ontvangen’. Als we deze woorden zouden lezen als ‘het is gemakkelijker te geven dan te ontvangen’, dan lijkt dit principe aardig ingeburgerd te zijn in onze cultuur. Het is verdraaid lastig om iets van een ander te ontvangen, vooral als er geen concrete aanleiding is (zoals een verjaardag) of als we in een kwetsbare, afhankelijke situatie zitten.

De kunst van het ontvangen is er zeker één om te leren als je gelooft dat ‘genade’ een kern vormt van het leven dat God ons wil geven. En een waarde als zelfredzaamheid is er ook één die op gespannen voet kan komen te staan met het evangelie. Daarom is het niet alleen goed om te blijven oefenen met ‘geven’, maar ook met ‘ontvangen’. 
Oefening: vraag of je deze week met iemand anders mee kunt mee eten. Dat kan gericht met een telefoontje, of via een oproep via whatsapp of social media. Ga in op de eerste uitnodiging die je krijgt en laat je verrassen over wat je zult ontvangen.