GROEP 1 –  Oefeningen op basis van “The Rule of Taizé” –Frère Roger.

De volgende oefeningen zijn gemaakt op basis van de leefregel van de broeders van Taizé. 

1.01 Taizé begrijpen

In 1952 schreef Frère Roger het begin van wat we nu kennen als “De Regel van Taizé”, een soort compacte kloosterorde voor de broeders in het Franse Taizé.

De kern is dat de broeders hun roeping uitleven als een gemeenschap (letterlijk ‘ a parable of community’). Dit gemeenschapsleven bestaat uit A) gebed, B) is gericht op de nood in de wereld en C) op de zichtbare eenheid van christenen.

Opdracht: Denk hier vandaag eens over na. Wat betekent ‘community’ voor jou? Zou jij je willen verbinden aan anderen?

En hoe denk je over de plaats van gebed in je leven, de nood in de wereld en de eenheid onder christenen? Kortom: kun jij de missie van Taizé onderschrijven als de jouwe?

1.02 Meer samen?!

De broeders doen hun A) aanbidding en B) dienst in de community. Dus niet langer alleen, maar samen. De broederschap is onderdeel van de kerk van Jezus Christus.

Opdracht: Vraag deze week om samen met iemand te bidden, een kaarsje te branden of een lied te zingen. Niet langer alleen maar samen! Of doe een hulpactie samen met iemand anders. Spreek wat je samen kunt doen.

1.03 Van klagen naar dragen…

De broeders moeten zich disciplineren om zo meer beschikbaar te zijn voor anderen. Discipline heeft dus geen doel in zichzelf maar heeft als doel het helpen dragen van de last van anderen.

Opdracht: Verdraag vandaag kleine tegenslagen, lastige situatie, vermoeidheid, irritant gedrag van anderen. Probeer niet te klagen of te roddelen. Probeer juist een positieve daad te doen voor een medemens waar je normaal zou klagen.

1.04 Geven

De broeders zijn geroepen om in vrijheid te leven, maar voelen natuurlijk ook de natuurlijk zelfbescherming en het eigenbelang als geen ander. Ze weten uit de bijbel dat “het zaad in de aarde moet sterven, voordat het vrucht kan dragen”.

Probeer vandaag eens iets te geven aan een ander: tijd, energie, aandacht of geld/goederen. Iets meer dan je uit jezelf zou doen. Mag het volgen van Jezus je iets kosten? Wees blij met deze gift, maar ga er niet over opscheppen.

1.05 Blij zijn

In Taizé mag je leren om blij te zijn met wat je hebt.

Opdracht: noem eens 5 dingen op waar je op dit moment dankbaar voor / blij mee bent. Vertel het aan een ander!

1.06 Ouders liefhebben

Toon je liefde voor je ouders is wat de broeders leren.

Opdracht: Doe vandaag eens iets extra’s voor je ouders. Hulp in huishouding, een persoonlijk gesprek, een extra belletje of kaart.

1.07 Iemand begrijpen

De broeders proberen er voor iedereen te zijn, ongeacht politieke of sociale status.

Opdracht: Voer vandaag eens een gesprek met iemand waar je het niet mee eens bent. Niet om deze persoon te overtuigen van je eigen standpunt, maar om de ander te begrijpen. Probeer echt te luisteren en vragen te stellen.

1.08 Heeft God je nodig?

In de regel van Taize staat dat God ons niet nodig heeft en onze gebeden ook niet. Toch gebeurt er iets vreemds: God vraagt ons om te “bemiddelen” tussen God en de mensen. Je gaat daardoor als het ware tussen God en mensen instaan: Je helpt de nood van mensen bij God te brengen en je verspreidt de zegen van God aan mensen.

Vraag: Heeft God jou nodig? Maar ook: denk je dat je geroepen bent om iets in Gods plan te betekenen? Kun jij tussen God en mensen in je omgeving staan?

1.09 Handen oefening

Doe de volgende oefening.  Houdt een hand open naar boven als een ontvangende houding. Houdt de andere hand open naar beneden als een zegenende houding. Bedenk hierbij dat je mag ontvangen van God en dat je dat mag doorgeven aan mensen om je heen. Concentreer je op je handen en denk hier rustig over na voor enkele minuten.

Deel: Wat heb jij ontvangen en wat geef je door?

1.10 Energie

Oude kloosters kenden twee wegen tot God en dienst: de “Via Contemplativa” en de “Via Activa”. De eerste was het gebed, de tweede het werken. Bidden en werken dus. Ook in Reisgenoten oefening zijn er oefeningen die  energie kosten, anderen leveren energie op.

Opdracht: Vraag jezelf af: heb ik veel energie en kan ik veel geven of heb ik juist te veel gegeven en heb ik energie nodig? Zoek enkele oefeningen uit en ga ze deze week uitvoeren.

1.11 Avondmaal / Eucharistie

De broeders bidden ook door het vieren van de Eucharistie of het Avondmaal.

Opdracht: Vier samen met anderen het avondmaal of de Eucharistie.  Deel daarna wat het met je heeft gedaan.

1.12  Bidden lukt niet

Wat nou als het je niet lukt om te bidden? Je kunt geen woorden vinden, er zit je iets dwars of je hebt teveel aan je hoofd?! Dat is niet erg. Je mag ook stil zijn, gewoon aanwezig zijn in een kerkdienst of gebouw. Je hoeft niet “geestelijk” over te komen.

Oefening als het bidden niet lukt. Steek eens een kaars of waxinelichtje aan. Noem je zorg, de persoon waar je om geeft of de last die je met je meedraagt. Of bezoek een bijeenkomst van medegelovigen zonder ook maar iets bij te dragen.

1.13 Stiltemaaltijd

Groepsoefening: ga samen met enkele mensen eten maar spreek af niets tegen elkaar te zeggen tijdens de maaltijd. Maak er een heel eenvoudige maaltijd van.

1.14 Geen druk uitoefenen

Je kent het misschien wel: je wilt dat een ander iets doet en je gaat je argumenten kracht bij zetten met een flinke dosis emotie, herhaling of onderhandeling.

Oefening. Probeer de eerst volgende keer iemand totaal niet extra te beïnvloeden. Zeg wat je wil zeggen, doe dat rustig zonder emotie of extra “hulpmiddelen”.

1.15 Voorlopig besluit

Ben je wel eens besluiteloos. De Prior in Taizé, neemt in een situatie die nog niet duidelijk genoeg is, soms een voorlopig besluit.

Stel je voor dat je iets nog niet helemaal zeker weet: ga op zoek naar meer raad of neem een voorlopig besluit om iets uit te proberen. Blijf openstaan voor nieuwe helderheid.

1.16 Smoesjes & via-via?

Stel je maakt een foutje of je vergeet iets. Wat is het dan vaak simpel om een smoes te verzinnen of je boodschap via een ander over te brengen: “Zeg jij even dat ik niet kan komen?”

Oefening: Verzin geen smoes, maar zeg gewoon zelf dat je iets vergeten bent of dat je een foutje hebt gemaakt. Geen tussenpersonen.

1.17 Ik heb geen zin, maar ga toch.

Je aanwezigheid kan soms ontzettend veel betekenen, maar je hebt geen zin om ergens te zijn. De broeders leren om dan toch gewoon te gaan en aanwezig te zijn.

Oefening: Je bent moe, hebt genoeg andere dingen te doen, maar je hebt een afspraak of wordt verwacht in een sociale setting. Ga dan gewoon, ook al heb je geen zin. Stel je open voor andere mensen. Je aanwezigheid kan op die manier toch verschil maken. Kun je achteraf je ervaring delen?

1.18 20x Bijbelvers

Oefening: Lees 1 bijbelvers 10x, wees stil en lees het nog 10x.

1.19 Het saaiste gebed ter wereld

Oefening: Er zijn op je school, thuis of op je werk genoeg saaie regelmatige werkzaamheden. Voer deze zo goed mogelijk uit, zonder zuchten of klagen. Zie dit stukje regelmaat af een mogelijkheid om een eenvoudig gebed uit te spreken.

1.20 Into Great Silence

Opdracht: bekijk de film “Into Great Silence” en leer de kracht van regelmaat en eenvoud. 

1.21 “In Christus” zijn

Misschien is je leven lastig, te druk, of ken je persoonlijke problemen. Besef dan dat je door God geliefd bent.  De broeders leren dat je voor alles vergeven en geliefd bent. Dat is de basis voor de rest van het leven.

Opdracht: lees bijvoorbeeld Psalm 23 uit de bijbel of een gedeelte uit een brief van Paulus. Het begin van die brieven gaan vaak over de liefde van God voor jou.

1.22  Zorgen opschrijven

Opdracht: gebruik een boekje, schrift of je smartphone om je zorgen op te schrijven. Ga niet nu werken aan een oplossing, maar stel de oplossing even uit. Kijk later terug of het probleem nog steeds bestaat of dat er een nieuwe oplossing is ontstaan.

1.23 Overvloed

Opdracht: De aarde en het leven geeft je enorm veel. Denk aan gratis energie, water en eten, liefde en vriendschap. Er zijn zoveel onuitputtelijke bronnen van ons bestaan. Noem een aantal van die bronnen op en dank God ervoor.

1.24 Onenigheid

Oefening: Je hebt een onenigheid met iemand anders. Ga er niet over praten met derden, zoek geen populariteit voor jezelf of jouw standpunt. Ga alleen onder vier ogen in gesprek met de ander waar je een onenigheid mee hebt. Leg het rustig uit en laat het daarbij. Zoek geen bevestiging achteraf bij anderen, je geliefden of vrienden.

1.25 Vier de imperfectie

Opdracht: bedenk een aantal zaken waarin je groepsgenoten, je vrienden of je kerk-leden niet perfect zijn. Noem ook een aantal zaken van jezelf waarin je niet perfect bent naar anderen. Wees dankbaar voor de verschillen en imperfectie. Leer ervan en wees nederig.

1.26 Vier de gaven

Oefening: bedenk een aantal zaken waarin je groepsgenoten, je vrienden of je kerk-leden bepaalde gaven hebben. Noem ook een aantal gaven van jezelf waarin je je groep kunt dienen. Wees dankbaar voor de verschillende gaven. Leer om dienstbaar te zijn naar elkaar.

1.27 Soulmate

Opdracht: de broeders doen vaak zaken 2 aan 2. Zoek deze week een ‘soulmate’ en doe een oefening samen met deze persoon.

1.28 Gastvrijheid

De broeders van Taizé leren dat het ontvangen van gast wel eens hetzelfde kan zijn als het ontvangen van Christus zelf.

Oefening: nodig deze week iemand uit voor een maaltijd. Of doe de deur open, beantwoord een telefoongesprek of een mail met de intentie: kan ik vriendelijk zijn of iets voor deze mens betekenen?

1.29 Moeilijk

Bespreek met je groep welke oefening het moeilijkste was. Waarom was het moeilijk? Wat heb je ervaren en geleerd? Herhaal de moeilijkste oefening samen met iemand anders.

GROEP 2 Oefeningen Taize op basis van de brief van Frère Aloïs  

2.01 Besef van eenheid

In zijn brief “Naar een nieuwe solidariteit” schrijft Frère Alois van Taizé: “Christus was een vriend voor alle mensen, zonder uitzondering. Allen die Christus liefhebben, vormen samen één grote gemeenschap die hem in onderlinge vriendschap willen navolgen. Vanuit die verbondenheid kunnen zij bijdragen aan de genezing van de wonden waaraan de mensheid lijdt. Ze kunnen een wereldwijde solidariteit bevorderen waarbij geen enkel volk, geen enkele mens wordt uitgesloten.”

Wat vindt je van deze uitspraak? Kan het helpen je in je omgang met andere mensen en de hier beschreven “wonden waaraan de mensheid lijdt”?

2.02 Mag ik dan bij jou?

Misschien vindt je de woorden van Frère Alois lastig. Wat is dat- bij Christus horen? In het liedje “Mag ik dan bij jou?” van Claudia de Breij, hoor je hetzelfde. Wil je bij iemand horen als je past? Als je bang bent, of eenzaam? De “club van Jezus” bestaat uit mensen die deze vraag stellen “Mag ik dan bij jou?”. Niet ‘iets’ geloven, maar vertrouwen dat dit mag!

2.03 Warm welkom!

Oefening: Als je met een groep samenkomt, bijvoorbeeld in een kerk, groep, club of vereniging, geef elkaar dan een warm welkom? Misschien in de vorm van een omhelzing of met woorden: fijn dat je er bent! Goed om je te zien!

2.04 Er voor elkaar zijn.

Het gaat nooit 100% goed met iedereen. Er is iemand die even ondersteuning nodig heeft, door gezondheid, door vervelende ervaringen de laatste tijd, door ruzie, verlies of ontmoediging.

Soms is het prima om gewoon een arm om iemand heen te leggen. Of deze persoon een lekkere kop koffie te geven, een schouder massage. Of er te zijn door gewoon te luisteren.

Geef daar vandaag extra aandacht aan.

2.05 “Niet mijn persoon”

Oefening: luister vandaag eens extra goed naar een persoon waar je het echt niet mee eens bent of waarmee je weinig deelt als het gaat om cultuur of interesse. Eerst begrijpen, dan begrepen worden.

2.06 Materiële / spirituele armoede

Ken je mensen om je heen die in armoede leven? Je ziet het niet altijd omdat mensen zich misschien schamen. Misschien hebben ze schulden of lopen ze bij de voedselbank. Help eens door een maaltijd te koken, een anonieme envelop met geld in de brievenbus te stoppen of ze mee uit te nemen.

Soms is er sprake van materiële rijkdom, maar spirituele armoede. Zelfs als jij niets hebt te geven in materiële zin kun je veel geven in vriendschap, aandacht, wijsheid. Schrijf eens een mooie brief.

2.07 Brief achterlaten in de trein

Opdracht: schrijf een anonieme brief aan een medereiziger. Geef deze persoon aandacht, hoop, of vriendschap… ook al zul je hem of haar nooit zien.

2.08 Migrantenkerk bezoeken

In heel Europa zijn er honderdduizenden migranten-christenen. Vaak zijn de vieringen heel anders dan dat je zelf gewend bent.

Opdracht: ga eens op bezoek en geniet van de diversiteit. Vier de verschillen! Je hoeft niet met alles mee te doen, maar wees gewoon blij met zoveel verschillende mensen en culturen.

2.09 Levensvreugde delen

Frère Alois schrijft in 2015: “Als we het leven van onze medemens mooier kunnen maken, wordt ons eigen leven zinvol”.

Opdracht: Schrijf drie dingen op van een andere die je mooi vind. En ook drie dingen van jezelf. De gedachte aan de mooie dingen zullen je helpen de ander en jezelf te waarderen.

2.10 Op bezoek bij een moskee

Vergeving en verzoening zijn belangrijke thema’s bij Taizé. Het is heel makkelijk om verschillen uit te vergroten, bijvoorbeeld het verschil tussen christenen en moslims.

Opdracht: ga op bezoek bij een moskee en ontdek hoe je medemens gelooft, wat heilig is of wat waarde heeft. Bedank achteraf voor de gastvrijheid. Ook mag je iemand uitnodigen om bij jouw viering of kerk langs te komen. Wees gastvrij.

2.11 Gebed van vergeving

Spreek een gebed van vergeving uit. Bij vergeving gaat het erom dat je geen wraak zult nemen op de ander en zelfs dat je niet zelf de rechter bent. Je laat het recht en het rechtzetten over aan God. Je vertrouwt erop dat het in goede handen ineen je probeert het los te laten.

De kracht van vergeving is dat jezelf niet meer met de last van dat probleem hoeft te lopen. Je laat die last los. Het is in Gods handen. Spreek dat uit. Of maak er een symbolische handeling van: gooi een steen in het water, verband een papier of gum iets uit.

2.12 Lastige familie

Soms is er onvrede in je familie, je gezin. Boosheid uit het verleden, irritaties over en weer, onderwerpen waar het altijd fout gaat, zorgen of ruzies.

Probeer de eerstvolgende familiebijeenkomst vrede te zoeken. Niet door de problemen op te lossen, maar door iets vriendelijks te doen. Stel geen hoge doelen, bereid je misschien voor op onaangename dingen, maar doe iets goeds voor je familie. Verwacht geen dankbaarheid terug. Laat het daarna los.

2.13 Fair trade

Veel onrecht in de wereld komt door oneerlijke handel. Lees op de website over fairtrade (http://www.fairtrade.nl/ons-verhaal).

Opdracht: koop deze week drie fairtrade artikelen en vertel aan iemand anders waarom je ze hebt gekocht.

2.14 Kleding ruilbeurs

Opdracht: organiseer een kledingruilbeurs met je vrienden. Iedereen zoekt in zijn of haar garderobe welke kleding weg kan. Neem alles mee, schijf de maten op en hou eventueel een grappige modeshow met elkaar.

2.15 Brood en water

Opdracht: Eet een keer samen met alleen brood en water. Maar wel met mooie verhalen en persoonlijke aandacht. Ontdek eenvoud. Wees dankbaar voor elkaar.

2.16 Dagelijks gebed

Lees dit artikel over het uitspreken van een dagelijks gebed. Lees een gebed een paar keer voor jezelf voor.

2.17 Favoriet Taizé-lied

Op YouTube kun je heel veel Taize liederen vinden. Deel je favoriete lied op een social media en vertel waarom het je zo aanspreekt

2.18 Icoon uitprinten

Print een taize-icoon plaatje uit. Inlijsten en te gebruiken bij een gebed. Brand er een kaarsje bij. 

2.19 Bezoek lokale Taizegroep

http://www.taize.fr/nl_article807.html (NL)

2.20 Ontdek Operatie Hoop.

Wat kun jij doen aan de doelstellingen van operatie hoop?

2.21 Dagelijkse bijbeltekst

Lees de tekst van de dag 5x. Wees een paar minuten stil en lees de tekst nog 5x.