Van veel grootse daden van mensen kun je zeggen dat die in hun leven klein zijn begonnen. De mensen die echt een verschil hebben gemaakt, maakten dat verschil al heel lang en heel consequent in het klein. David versloeg de reus met de methode die hij dagelijks toepaste in zijn zorg voor de kudde. Als het gaat om de vernieuwende beweging van God, is één van de kenmerken dat deze alleen tot stand komt door dagelijkse trouw daaraan, tot in de kleinste details. Ook details waar geen eer aan te behalen is. Je leest dit principe ook terug in de woorden van Jezus, opgeschreven door o.a. Lucas (16:10): wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Het wassen van de voeten van zijn leerlingen was een vernederende, onbeduidende daad waar weinig eer aan te behalen viel, integendeel. Maar toch was dit in het klein wat Jezus tot in het extreme van zijn dood aan het kruis ook deed. En dit was de weg die Hem naar de heerlijkheid en gerechtigheid van zijn opstanding leidde.

Oefening: ontdek wat vandaag het kleinste ding is dat je kunt doen (of laten) waarin je trouw bent aan het Leven, aan de Liefde, aan de vernieuwende beweging van God. Herhaal deze oefening om te groeien in jouw trouw aan/in het kleine.