De Geest van God wordt aangeduid met het Hebreeuwse Woord ‘Ruach’, adem. In Romeinen 8:26 wordt geschreven: de Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 

Nadenken: Hoeveel gebeden waarin jij of de ander de woorden niet kon vinden, heb jij in je leven meegemaakt? Of is er vooral met volle overtuiging gesproken in gebeden?

Gesprek: Ga als reisgenoten het gesprek aan over de ruimte die ontstaat als wij de woorden niet meer kunnen vinden. Kun je dan iets merken van de woordloze zuchten van de Geest?

Doen: Open het gebed met een collectieve diepe zucht, gevolgd door stilte.