De betekenis van het leven zit in het ritme van het leven (zie de Dirigent in het voorgaande hoofdstuk). Dit ritme vertelt een verhaal over wie we zijn als mensen en waarom of waartoe we leven. In het christelijke geloof is dit een specifiek verhaal. Het is namelijk ook mogelijk om het verhaal verkeerd te vertellen, zodat het leidt tot slavernij en uitbuiting, macht en onrecht. Juist religies zijn in staat om de meest wrede verhalen te vertellen omdat ze het ritme van de natuur in hun voordeel uitleggen. Denk aan de koningen uit Mesopotamië en Egypte die denken dat de goden alleen aan hen het voordeel van vruchtbaarheid heeft gegeven. Welke elementen zijn er vanuit de tempeltheologie belangrijk om als Verteller mee te nemen in het goede verhaal?

 1. Vertel het verhaal over de verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. Het verhaal van twee dimensies of lagen in de werkelijkheid die niet ver uit elkaar liggen. De hemel en de werkelijkheid van God is niet ver boven ons. Het is om in tempelbeelden te spreken, vlak achter het gordijn, en heel nabij. 
 2. Vertel het verhaal over de aarde en het leven op een goddelijke manier. Denk niet alleen als een dualist, maar ook als een panentheïst. God is ook in alles en om ons heen. God zit diep binnen in ons. Dat wil niet zeggen dat alles gelijk is aan het goddelijke en dat er geen ruimte meer zou zijn voor een God die groter is dan alles en waaraan we ons in een relatie kunnen overgeven. 
 3. Vertel het verhaal over de oorsprong van het leven op een juiste manier. Stop met het gevecht tegen moderne wetenschap en aanvaard het ontstaan van het universum en de diversiteit in het leven door mee te kunnen denken met de modernste wetenschap. Natuurlijk is er er een kosmologisch en evolutionair verhaal over het heelal en over het biologische leven te vertellen. Er is geen andere waarheid dan gods waarheid. Schepping is dus ook niet het begin van biologisch leven of het ontstaan van het heelal, maar  het scheppen van Gods verhaal temidden van de chaos van het bestaan.
 4. Vertel over de oorsprong van het leven wel het complete verhaal. Wetenschap heeft zijn grenzen in kennis, maar vooral in toepassing. Zo is technologie en wetenschap zeer slecht in staat om zin en betekenis te geven aan het leven. Ze kan weinig zeggen over het geheel en de zin van het leven, over kwetsbaarheid, lijden en sterfelijkheid. Niets over liefde. Niets over goedheid en recht. Daarin kan ze slechts volgen en behulpzaam zijn in de richting die wordt ontdekt in esthetiek, ethiek of spiritualiteit. Uiteindelijk is het geloofsverhaal nodig om tot een compleet verhaal te komen.
 5. Vertel het verhaal over de toekomst op de juist manier. In tempeltheologie is de toekomst van God niet ver weg maar komt het door het ritueel in de tempel in ons bestaan, in het heden. God’s schepping en nieuwe schepping begint daar waar de hemel de aarde raakt. De hemel is niet ver weg. Maar ze is in de tijd ook niet ver voor ons. Niet na de dood en zeker niet na een denkbeeldige eindtijd. Het eeuwige leven is door Christus in het centrum van ons bestaan gekomen, daar waar de hemel de aarde raakt.
 6. Vertel  geen verhaal meer over een “eindtijd”, want er is geen einde. En vertel niet meer het verhaal van de “wederkomst” zoals we daar vaak over denken omdat we hier verkeerde beelden bij hebben. Jezus komt niet terug uit een verre hemel of in een verre toekomst. Alle beelden van Jezus’ komst gaan over de eenheid tussen hemel en aarde en zijn werkelijkheid geworden in Jezus’ troonsbestijging op Hemelvaartsdag. 
 7. Focus op centrum: de eenheid van tijd. In de tempel, de plaats waar de hemel de aarde raakt en waar oorsprong en toekomst elkaar raken is volmaakte eenheid. Dit is het mystieke centrum in tijd en het ligt niet aan randen of over grenzen van oorsprong en toekomst.
 8. Het centrum, de tempel, is ook de mystieke eenheid van ruimte. Dit is waar hemel en aarde elkaar raken. God is dan niet meer boven, onder, om of in ons. God is dan in alles, ook in dat wat wij niet kennen of snappen. De kwaliteit van bestaan ligt in dit centrum.
 9. En nu komt het: het christelijke verhaal plaatst Jezus Christus midden in dit centrum. Hij is de verbinding tussen hemel en aarde. Hij is de verbinding tussen God en mens en daarom is hij de Christus. Daarom is de oorsprong in Hem en is hij de schepper van alles. Daarom is de toekomst van hem en  is de nieuwe schepping in Christus. Daarom is hij de Zoon van God en God zelf. Daarom is hij ook mens. Christus is onze tempel, de eenheid van alles.
 10. In de ontmoeting in de tempel wordt een mens steeds meer gelijkvormig aan het beeld van Christus en dus meer gelijkvormig aan het beeld van God. Theosis. 
 11. En voordat het alleen maar tempel-theologische spierballentaal wordt: Dit is wat we geloven maar altijd vanuit onzekerheid. Het is niet voor niets mystieke taal: woorden en beelden geven aan zaken die we ten diepste niet vatten. Over de grenzen kijken van het onzichtbare kan alleen met beelden en taal die ontstaan vanuit verlangen, hoop en verbeelding. De taal van geloof, verbeelding en creativiteit.
 12. De meest krachtige taal is de taal van het spel. We vertellen het verhaal niet als een cognitief verhaal maar spelen het verhaal als een performance. In dit spel komen we in de tempel en maken we, net als de oude priesters, een hemelreis. We komen dan in Gods tegenwoordigheid. Hiertoe vertellen we het verhaal met symbolen en rituelen als doop en avondmaal. En praktijk als gebed en zegen.
 13. Het verhaal gaat zo over de hele aarde en kruipt in alle hoeken van het bestaan. Overal op aarde worden zo tempeltjes gebouwd. Gemeenschappen van oefenende Reisgenoten en Priesterkerken waar gebed en zegen hun plaats hebben. De Verteller is dus niet alleen het grote verhaal waar je deel vanuit maakt, maar ook het verhaal wat je zelf schrijft!
 14. De “voleinding” is dan het antwoord op de vraag: wat als heel de aarde vol is met tempeltjes?
 15. Vertel het verhaal van God en Jezus te midden van de verhalen van de afgoden. Jesus is Lord, Caesar is not, zegt N.T. Wright. Overal staan de tempels van de afgoden die een misleidende weg naar de hemel op aarde aanprijzen. Koop je geluk, maak je vijand af met geweld, controleer je veiligheid, knutsel je lijf naar het eeuwige leven, verbeter jezelf, ontken de werkelijkheid, gebruik drugs in alle vormen en maten, consumeer, etc. Vertel daarentegen het verhaal van Christus als Priesterkoning op een milde manier. Niet omdat je beter bent of het beter weet, maar omdat je geliefd bent en het leven als een geschenk hebt ontvangen. Die liefde geef je door en niets meer dan dat.