Header image
ANP-Irma2-910x465

De Tolk

Gelovigen in een priesterkerk moeten tweetalig zijn. De ene taal is de taal die een gelovige deelt met de de cultuur om hem

14 May
innkeeper

De Gast

Voor alles is een mens welkom als Gast aan Gods tafel. Je hoeft niets te “doen” om het leven te ontvangen. Liefde en heil

07 May