Header image
ANP-Irma2-910x465

De Tolk

Gelovigen in een priesterkerk moeten tweetalig zijn. De ene taal is de taal die een gelovige deelt met de de cultuur om hem

14 May