Header image
wandering 2 (1)

Wandering

Bij wandering (letterlijk: dwalen) gaat het om het opdoen van onverwachte en ongeplande ervaringen met als doel verwondering

17 Sep