Reisgenoten is een nieuwe manier van geloven. Niet langer draait het om een aantal dogma’s, maar om geloof te zien als een praktijk. Daarom bestaat Reisgenoten uit oefeningen. Ga het gewoon ervaren, ga het proberen, ga oefenen. En falen mag. Reisgenoot is het volgen van Jezus op weg naar zijn nieuwe wereld.

Reisgenoten is een nieuwe manier van kerk-zijn. Niet langer in een vereniging met veel organisatie, maar kerk als oefenplaats. Het draait om verlangen, samen achter Jezus aangaan, samen oefenen. Reisgenoten werkt als een verbindende praktijk in een fluïde netwerksamenleving. Individuen en groepen bewegen zich tussen festival, organisaties, kerken en andere instituten die deze oefeningen en praktijken faciliteren. Daar is Reisgenoten een zeer innovatieve en toekomstbestendige vorm van kerk-zijn.

De oefeningen van Reisgenoten zijn “holistisch”. Ze gaan over heel het leven. Geloven gaat net zoveel over rituelen als over duurzaamheid. Net over gerechtigheid als gezondheid. We verdelen alle oefening over drie simpele woorden: UP, OUT en IN.

Het beeldmerk van Reisgenoten bestaat uit drie cirkels die samen een labyrint vormen: een eeuwenoud symbool voor de reis naar God, naar buiten en naar binnen. Deze drieslag wordt in vele kerken en organisaties gebruikt.

Download hieronder het werkdocument met alle oefeningen van Reisgenoten. Ongeveer de helft van alle oefeningen zijn gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland. Meldt je hier aan voor de starterskit voor Reisgenoten van de PKN.

Download hieronder een flyer voor Reisgenoten.

flyer-reisgenoten